Sanofi

PENAFIAN UNDANG-UNDANG

Data yang dikumpulkan dari laman web ini tidak akan disampaikan kepada pihak-pihak ketiga. Ia tidak akan digunakan untuk sebarang tujuan selain daripada untuk menghubungi anda mengenai permintaan atau komen anda. Semua data akan dihapuskan atas permintaan anda atau sebaik sahaja ia tidak lagi diperlukan untuk menghubungi anda mengenai permintaan atau komen anda.

*Laman web ini dikhaskan hanya untuk kegunaan orang yang tidak bermastautin di Republik Persekutuan Jerman dan Switzerland. Laman web ini secara jelas tidak ditujukan kepada orang yang tinggal di Jerman dan Switzerland, di mana penerbitan maklumat seperti yang dinyatakan di dalam ini adalah dilarang. Orang yang tertakluk kepada sebarang sekatan seperti kepada kediaman mereka, kewarganegaraan atau sebab-sebab lain, tidak dibenarkan menggunakan laman web ini.